วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระบบ T&V system ในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้เครือข่ายระดับตำบล เช่น ศบกต. อกม. ysf ฯลฯ มาเป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้วย เพราะเครือข่ายเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ระบบส่งเสริมการเกษตรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระบบ T&V system ในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้เครือข่ายระดับตำบล เช่น ศบกต. อกม. ysf ฯลฯ มาเป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้วย เพราะเครือข่ายเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ระบบส่งเสริมการเกษตรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • 78832280_837487663353096_1099505082245840896_o.jpg
  • 78862064_837488433353019_3347588095657639936_o.jpg
  • 78983695_837487496686446_8765205867978031104_o.jpg
  • 79035349_837487523353110_2225675357279748096_o.jpg
  • 79199438_837488640019665_7107843821710344192_o.jpg
  • 79284253_837488650019664_6862960561907302400_o.jpg
  • 79373044_837488983352964_6807045988998447104_o.jpg
  • 79850679_837488943352968_4115703044761452544_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/12/2019