วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กองขยายพันธุ์พืชได้จัดงานเปิดบ้านกองขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี โดย กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกทัพ พืชพันธุ์ดี ท้องถิ่น ของศูนย์ทั้ง10ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ เปิดตัวแก่สื่อมวลชน มุ่งลดต้นทุน สร้างรายได้ ตอบสนองความต้องการเกษตรกรไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กองขยายพันธุ์พืชได้จัดงานเปิดบ้านกองขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี โดย กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกทัพ พืชพันธุ์ดี ท้องถิ่น ของศูนย์ทั้ง10ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ เปิดตัวแก่สื่อมวลชน มุ่งลดต้นทุน สร้างรายได้ ตอบสนองความต้องการเกษตรกรไทย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาหนึ่งของการเกษตร คือเกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงพันธุ์ดี และ พันธุ์ดียังมีราคาแพง ในขณะที่พืชหลายชนิดเรายังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศอยู่มาก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวคิดที่ผลิตพืชพันธุ์ดีไว้ รองรับความต้องการของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตพืชพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย และยังผลิตรองรับพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาโรคพืชแฝงติดไปกับต้นพันธุ์ เช่น ท่อนมันสำปะหลัง โดยได้แบ่งเป็น 4 สาย การผลิตสำคัญ ได้แก่ 1.พันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2.ต้นพันธุ์ 3.ท่อนพันธุ์ 4.เมล็ดพันธุ์

นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกระจายอยู่ทั่วประเทศ 10 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก โดยแต่ละศูนย์มีพืชท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป ตามความต้องการของเกษตรกรในท้องถิ่น เช่น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บล็อคอิมพรูฟ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหลายล้านบาท ดอกเบญจมาศที่เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจของไทย ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา รวมถึง กล้วยหินปลอดโรคและถั่วหรั่ง ที่ถือเป็นธัญพืชท้องถิ่นภาคใต้ต้านความแก่ชราของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง

จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระบบ Bio-reactors ของศูนย์ฯ ชลบุรี ซึ่งเป็นเครื่องที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิ แสงความชื้น ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลดระยะเวลาการผลิต และเพิ่มปริมาณการผลิต ซึ่งทางศูนย์ฯชลบุรี ได้มีการใช้ระบบนี้ในการผลิตเนื้อเยื่อกล้วยไม้ และยังมีการสาธิตวิธีขยายพันธุ์พืชมะนาวด้วยการควบแน่น ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยลดต้นทุน ลดขั้นตอน และประหยัดเวลาในการผลิต ขยายพันธุ์โดยการนำส่วนต่างๆของพืชพันธุ์ดี มาตัดปักชำบนวัสดุเพาะชำในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดรากและแตกยอด จะได้เป็นพืชต้นใหม่ที่เหมือนพืชต้นแม่ทุกประการ

  • 64932964_1241405252704101_3436646643426918400_n.jpg
  • 65086290_1241403816037578_1561327642681016320_n.jpg
  • 65112764_1241405479370745_1590298730395860992_n.jpg
  • 65307370_1241405046037455_7123261100740575232_n.jpg
  • 65512405_1241405289370764_3726644359966228480_n.jpg
  • 65552847_1241401882704438_720052967981449216_n.jpg
  • 65876085_1241405156037444_759955516263759872_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019