นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร" ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีบุคคลเป้าหมายหลักคือประธานคณะกรรมการ ศพก.ในเขตพื้นที่ สสก.4 จำนวน183คน ในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้บรรยายในหัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 25/04/2017