นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง รับฟังสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง รับฟังสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทั้งกระบวนการแผนการดำเนินโครงการ วิธีการสำรวจ การชี้เป้าพื้นที่ระบาด หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย และวิธีการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษต

  • 72642609_1321733668004592_5392206834536808448_o.jpg
  • 72940717_1321733578004601_5188731938550054912_o.jpg
  • 73015918_1321733618004597_2194678312016543744_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019

 X