นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พาทีมนักวิจัยจาก University of the Philippines Los Baños และ Philippine Council for Agriculture and Fisheries ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มแปลงใหญ่หัวเขา1และ2 เพื่อเป็นตัวอย่างการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อยกระดับการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบ

เกษตรแปลงใหญ่ไทย ไปให้ถึงฟิลิปปินส์

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พาทีมนักวิจัยจาก University of the Philippines Los Baños และ Philippine Council for Agriculture and Fisheries ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มแปลงใหญ่หัวเขา1และ2 เพื่อเป็นตัวอย่างการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อยกระดับการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบ

กลุ่มแปลงใหญ่หัวเขา เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกร เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรในโครงการจัดรูปที่ดินของกรมชลประทาน ทำให้แปลงของเกษตรกรภายในกลุ่มได้รับประโยชน์จากน้ำอย่างทั่วถึง สามารถควบคุมน้ำในแปลงได้ง่าย ลดการใช้เครื่องจักรในการวิดน้ำ ทั้งยังมีถนนเข้าถึง ทำให้สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจากแปลง ทั้งยังได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ เมล็ดพันธุ์ รวมไปถึงเครื่องจักรทางการเกษตร

การศึกษาดูงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทำการเกษตรของประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาอยู่เสมอ จนกลายเป็นต้นแบบและได้รับความสนใจจากต่างประเทศ

  • 57170543_1192488074262486_7831026424986206208_n.jpg
  • 57183721_1192488234262470_5498283816554332160_n.jpg
  • 57186052_1192488087595818_6471065042623135744_n.jpg
  • 57238842_1192488220929138_5732871885130039296_n.jpg
  • 57325100_1192488300929130_8579671299494772736_n.jpg
  • 57398538_1192488340929126_378936108303515648_n.jpg
  • 57909085_1192488400929120_7760555469176832000_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019