นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานและตรวจเยี่ยมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30น.-16.00น.

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานและตรวจเยี่ยมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่  ณ พื้นที่พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน                                                                                 โดยภารกิจแรกเดินทางดูงานส่งเสริมการเกษตรสู้เกษตรกรของสวนกาแฟลุงปาละที่ผลิตและคั่วกาแฟด้วยมือ จากนั้นเดินทางดูแปลงขยายพันธุ์ไม้ผลและการผลิตกาแฟของนายอมตะ สุขพันธุ์ ysf จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ เช่นการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า การเลี้ยงปลากดหลวง การปลูกองุ่นไร้เมล็ดฯลฯ ภารกิจสุดท้ายรับฟังและชี้แนะการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปางตองโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน(เกษตรที่สูง) พร้อมให้นโยบายในการทำงานในพื้นที่ให้สร้างงานที่เกิดจากนักส่งเสริมแก่เกษตรกรโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นจนเกษตรกรนั้นประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพของตนเอง

 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0030.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0031.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0034.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0035.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0036.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0001.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0003.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0016.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0017.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0019.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0020.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0021.jpg
 • 190661_๑๘๐๖๒๐_0023.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/06/2018