วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมการค้านวัตกรรมเกษตรไทย เรื่องการอบรมและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมการค้านวัตกรรมเกษตรไทย เรื่องการอบรมและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 68753687_1283046398539986_2604585983542296576_n.jpg
  • 69046329_1283045978540028_934815274245292032_n.jpg
  • 69322725_1283046448539981_3260617443160096768_n.jpg
  • 69364648_1283045855206707_3648235776312868864_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019