นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาวิชาการในงาน ASEAN Sustainable Energy Week จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

"ชำแหละ PM 2.5"

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาวิชาการในงาน ASEAN Sustainable Energy Week จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ มาตั้งแต่พ.ศ.2547 โดยส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา สร้างความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรให้เกษตรกร สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อใช้เครื่องจักรร่วมกันในการเก็บเกี่ยว ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาประชาสัมพันธ์คำแจ้งเตือนเพื่องดการเผาในพื้นที่เกษตร

  • 61815886_1225132034331423_4274482870388523008_n.jpg
  • 61889752_1225132067664753_3530173636516249600_n.jpg
  • 61926364_1225132170998076_7040911137268826112_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019