เปิดแคมเปญเทศกาลปีใหม่ “ส่งของขวัญปีใหม่ @ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ชวนซื้อสินค้าเกษตรเป็นของขวัญ

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับวิธีการทำงานสู่ความปกติใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้และบริหารจัดการปัจจัยการผลิต เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ใช้กลไกและเครือข่ายการทำงานส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงทุกระดับ โดยในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาเว็บไซต์ ชื่อ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”  ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ขึ้น เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer  (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่นๆ จากทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค  และเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และช่องทางการติดต่อซื้อขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้าอื่นๆ

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ภายใต้กิจกรรม “ส่งของขวัญปีใหม่ @ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2564 ผู้สนใจสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐานผ่านทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ส่งตรงจากผู้ผลิต ซึ่งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้บริการจัดชุดสินค้าสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ และจัดโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมแนบ ส.ค.ส. สวยงามภายในกล่อง และติดสติ๊กเกอร์ของขวัญหน้ากล่อง เพื่อให้ผู้รับได้ทราบว่าเป็นของขวัญจากใคร ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก และเหมาะกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ด้วย

 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนเกษตรกรเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ด้วยการสั่งซื้อสินค้าเกษตร เพื่อส่งเป็นของขวัญแก่ผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อนฝูง ญาติมิตร ในราคาพิเศษได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

**********************************

 

 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/04/2021