นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแถลงข่าวการจัดงานเกษตรสร้างชาติ

 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวการจัดงานเกษตรสร้างชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครในวาระครบรอบ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร

โดยภายในงานเกษตรสร้างชาติที่จัดขึ้นครั้งนี้ประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร  การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการพัฒนาระบบการเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตรจากอดีตจนถึงปัจจุบันการจัดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงการจัดจำหน่ายอาหารอร่อย 4 ภาค จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีจุดบริการความรู้ด้านการเกษตร และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพการเกษตรต่างๆรวมทั้ง ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่รวมเกษตรกรรุ่น ใหม่จากทั่วประเทศ พร้อมทั้งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความตั้งใจในการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จ

  • DSC_4444.jpg
  • DSC_4457.jpg
  • DSC_4468.jpg
  • DSC_4421.jpg
  • DSC_4425.jpg
  • DSC_4427.jpg
  • DSC_4329.jpg
  • DSC_4333.jpg
  • DSC_4337.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/09/2018