วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 51295865_640944779674053_3068770711565762560_o.jpg
  • 51328971_640944869674044_2641075931199832064_o.jpg
  • 51366924_640944753007389_3963523716284940288_o (1).jpg
  • 51366924_640944753007389_3963523716284940288_o.jpg
  • 51366943_640944846340713_901166520468504576_o.jpg
  • 51452660_640944983007366_1394446623970426880_o.jpg
  • 51549827_640944966340701_8165405477409128448_o.jpg
  • 51575922_640944829674048_6741715597941276672_o.jpg
  • 51654917_640944963007368_5103282730972479488_o.jpg
  • 51790051_640944769674054_8995313856167280640_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019