วันที่ 22 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม \"โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย\" และรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากพื้นที่ 9 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

วันที่ 22 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย" และรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากพื้นที่ 9 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

  • 69648819_1306315679546391_1569957005072793600_n.jpg
  • 70489348_1306315622879730_6032446004349894656_n.jpg
  • 70506565_1306315709546388_9203640433110941696_n.jpg
  • 70672942_1306315649546394_1293237424742203392_n.jpg
  • 70688214_1306315592879733_3001639999067127808_n.jpg
  • 71811227_1306315569546402_5541284762833911808_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 23/09/2019