วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และร่างคู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล ต่อเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และร่างคู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล ต่อเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 62404566_1231079220403371_5773606506016538624_n.jpg
  • 62480286_1231079547070005_8589628502565715968_n.jpg
  • 62523169_1231079463736680_8304014813764255744_n.jpg
  • 64388992_1231079710403322_1144926865366974464_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019