พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับกระทรวงครั้งที่ 2/2560

วันนี้ (9 พ.ย. 2560) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ  ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับกระทรวงครั้งที่ 2/2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวรายงานผลการดำเนิน การตรวจสอบบัญชี และการประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ ซึ่งสำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย พร้อมกันนี้ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดแสดงผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนบริหาร รัฐเสริมหนุน” และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ที่พระนครศรีอยุธยาฯ และเชียงใหม่ที่เพิ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

 • IMG_0079.JPG
 • IMG_0081.JPG
 • IMG_0111.JPG
 • IMG_0113.JPG
 • IMG_0133.JPG
 • IMG_0115.jpg
 • IMG_0079.JPG
 • IMG_0094.JPG
 • IMG_0099.JPG
 • IMG_0106.JPG
 • IMG_0107.JPG
 • IMG_0093.JPG
 • IMG_0094.JPG
 • IMG_0095.JPG
 • IMG_0131.JPG
 • IMG_0133.JPG
 • IMG_0136.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/11/2017