นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังให้การต้อนรับและขอบคุณ ทางผู้บริหารของ The Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) นาย Muhammed Faheem ตำแหน่ง Integrated Crop Management Advisor ซึ่ง CABI ที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโปรแกรม Plantwise โดยมี การสร้างคลังความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุขภาพพืช ที่รวบรวมจากประเทศสมาชิกกว่า 30ประเทศ หรือ Plantwise knowledge bank ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้านการวินิจฉัยและอาการผิดปกติของพืชให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังให้การต้อนรับและขอบคุณ ทางผู้บริหารของ The Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) นาย Muhammed Faheem ตำแหน่ง Integrated Crop Management Advisor ซึ่ง CABI ที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโปรแกรม Plantwise โดยมี การสร้างคลังความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุขภาพพืช ที่รวบรวมจากประเทศสมาชิกกว่า 30ประเทศ หรือ Plantwise knowledge bank ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้านการวินิจฉัยและอาการผิดปกติของพืชให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้

โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดอบรม ด้านการเป็นวิทยากรการเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช โดยสร้างเป็นวิทยากรหลัก 50 คน และอบรมเฉพาะของเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.ชลบุรี ขอนแก่น สงขลา และเชียงใหม่ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลของ Plantwise knowledge bank โดย CABI ได้สนับสนุนแท๊บเล็ต สำหรับการใช้งาน e-plant clinic ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้านการวินิจฉัยและการจัดการอาการผิดปกติของพืช อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ online ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยได้

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอารักพืช โดยผ่าน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) มีอยู่อำเภอละ 2 แห่ง รวม 1,764 แห่ง ทั่วประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนและพัฒนางานอารักขาพืชอย่างเป็นรูปธรรม

  • 65426392_1245810338930259_1070132982024503296_n.jpg
  • 65571823_1245810525596907_7341719393866350592_n.jpg
  • 65917574_1245810632263563_9200717737930784768_n.jpg
  • 65997351_1245810372263589_1790387753339322368_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019