กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมทำพิธีเคลื่อนย้ายคันไถไปในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไปยัง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา10.00 น. กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมทำพิธีเคลื่อนย้ายคันไถไปในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไปยัง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 • DSC_5250.JPG
 • DSC_5267.JPG
 • DSC_5274.JPG
 • DSC_5298.JPG
 • DSC_5301.JPG
 • DSC_5307.JPG
 • DSC_5308.JPG
 • DSC_5317.JPG
 • DSC_5346.JPG
 • DSC_5356.JPG
 • DSC_5364.JPG
 • DSC_5366.JPG
 • DSC_5368.JPG
 • DSC_5370.JPG
 • DSC_5408.JPG
 • DSC_5410.JPG
 • DSC_5417.JPG
 • DSC_5418.JPG
 • DSC_5436.JPG
 • DSC_5440.JPG
 • DSC_5430.JPG
 • DSC_5432.JPG
 • DSC_5443.JPG
 • DSC_5482.JPG
 • DSC_5510.JPG
 • DSC_5514.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/05/2017