พลเอก ปัฐมพงษ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาย้อย โดยมี นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 พลเอก ปัฐมพงษ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาย้อย โดยมี นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะให้การต้อนรับ ณ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

 • DSC_0364.JPG
 • DSC_0372.JPG
 • DSC_0380.JPG
 • DSC_0381.JPG
 • DSC_0406.JPG
 • DSC_0414.JPG
 • DSC_0444.JPG
 • DSC_0459.JPG
 • DSC_0526.JPG
 • DSC_0539.JPG
 • DSC_0540.JPG
 • DSC_0541.JPG
 • DSC_0545.JPG
 • DSC_0547.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/04/2017