นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร \"ตลาดเกษตรกร\" จังหวัดชัยภูมิ

ครบ 1 ปี ยอดขายตลาดเกษตรกร จ.ชัยภูมิ ทะลุ 6 ล้าน เกษตรกรยิ้มรับความสุขทั่วหน้า

(25 ธันวาคม 2562) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร "ตลาดเกษตรกร" จังหวัดชัยภูมิ

ปัจจุบันได้มีการยกระดับเกษตรกรสมาชิก ที่มาจำหน่าย ได้เรียนรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ และการส่งเสริมการออมแก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
ทำให้ปัจจุบันสมาชิกมีเงินออมร้อยละ 100

สำหรับการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ เปิดทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

นอกจากนี้ยังได้บูรณาการกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร “การตลาด นำการเกษตร”
ขยายผลเป็นเครือข่าย อีก 3 จุด ได้แก่
1. จำหน่ายทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาล ชัยภูมิ

2. จำหน่ายทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)

3. จำหน่ายทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกสัปดาห์ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาชัยภูมิ

  • 80310938_1398642753647016_8871997631337857024_n.jpg
  • 80351382_1398642866980338_8443627179601821696_n.jpg
  • 80402581_1398642973646994_7301351700625883136_n.jpg
  • 80416601_1398643320313626_4561440793759318016_n.jpg
  • 80507943_1398642920313666_8766339434401497088_n.jpg
  • 80634268_1398642810313677_1399210189378289664_n.jpg
  • 80657103_1398643380313620_216888203406213120_n.jpg
  • 80768535_1398643046980320_7975414553938755584_n.jpg
  • 81320390_1398643163646975_2425896381748084736_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/12/2019