สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด​งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ พร้อมคณะ​ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ซึ่งภายในงานนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรรุ่นใหม่ อนาคตเกษตรไทย” และนิทรรศการที่มีชีวิตในแปลงสวนเกษตร มีการแสดงผลงานของกลุ่มยุวเกษตรกรจากโรงเรียนต่าง ๆ ผลงานของ Young Smart Farmer ด้านการผลิตทางการเกษตรและการสร้างนวัตกรรมเกษตร เช่น การผลิตข้าวครบวงจร การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เป็นต้น บรรยากาศภายในงานมีประชาชนมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ จำนวนมาก และร่วมลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเนืองแน่น เพื่อรับต้นพันธุ์พริกบางช้างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

 • 50956318_642161196219078_3454646653795958784_o.jpg
 • 51461691_642162329552298_5168630959028830208_o.jpg
 • 51469614_642161986218999_6257543960433000448_o.jpg
 • 51484522_642160882885776_6515164899235069952_o.jpg
 • 51495587_642162646218933_1822611887938863104_o.jpg
 • 51497646_642161522885712_3677715315141115904_o.jpg
 • 51513427_642161619552369_785908277056634880_o.jpg
 • 51544694_642160312885833_2452732033198194688_o (1).jpg
 • 51544694_642160312885833_2452732033198194688_o.jpg
 • 51547910_642162459552285_9001042848618905600_o.jpg
 • 51576952_642161109552420_4819594093757726720_o.jpg
 • 51612630_642162186218979_688716770625716224_o.jpg
 • 51638138_642160702885794_7264166741360508928_o.jpg
 • 51661706_642160489552482_8186744305159766016_o.jpg
 • 51720801_642161426219055_2060103478960717824_o.jpg
 • 51780482_642161709552360_6840041366580363264_o.jpg
 • 51781207_642161899552341_7535520988415393792_o.jpg
 • 51786585_642161822885682_7028228768858636288_o.jpg
 • 51797995_642162842885580_7579767131613429760_o.jpg
 • 51811946_642162249552306_7795311482702397440_o.jpg
 • 51830221_642160396219158_2867863763640385536_o.jpg
 • 51843779_642160562885808_5997511444738867200_o.jpg
 • 51869004_642162076218990_1583445805132414976_o.jpg
 • 51883551_642163069552224_19528572049817600_o.jpg
 • 51899604_642162576218940_5487628080002367488_o.jpg
 • 51935341_642162992885565_3714773684540407808_o.jpg
 • 51958480_642160626219135_5915476933730107392_o.jpg
 • 51964369_642160992885765_8918895783697186816_o.jpg
 • 51989067_642161332885731_944851483239645184_o.jpg
 • 52113339_642160202885844_1188648266640654336_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019