นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบให้มีเสถียรภาพ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันของจังหวัด นายทองชัย ชวลืตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เน้นเรื่องการกำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำของปาล์มน้ำมันและราคาที่โรงงานจะรับซื้อ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญด้านแนวทางการกำหนดราคาวัตถุดิบ การกำกับควบคุมลานเท และการบริหารสต๊อกน้ำมันปาล์ม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นมาตรการให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มให้เป็นไปตามมาตรฐาน มกษ. การส่งเสริมให้ชาวสวนรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการแจ้งขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง 
   จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมันของนายโสฬส เดชมณี เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน ชนะการประกวดอันดับที่ 2 ของประเทศ เป็นแปลงเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสวนปาล์มน้ำมัน

  • timeline_20180504_185000.jpg
  • timeline_20180504_185124.jpg
  • timeline_20180504_185127.jpg
  • timeline_20180504_185152.jpg
  • timeline_20180504_185220.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/05/2018