นางดาเรศร์ กิตติโยภาศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่1/2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าเเละเตรียมความพร้อมของแต่ละคณะทำงาน ณ.ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมาย รับผิดชอบคณะทำงานฝ่ายจัดทำลานแรกนา,คณะทำงานฝ่ายจัดเตรียมคันไถ,คณะทำงานฝ่ายติดตั้งกระโจมและจัดเก้าอี้,คณะทำงานฝ่ายจัดทำบัตรเชิญภาษาไทย สูจิบัตร บัตรรถยนต์ เครื่องหมายเข้างาน ปลอกแขนช่างภาพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,คณะทำงานฝ่ายเครื่องเสียงและวิทยุสื่อสาร

 • 50411428_644816105953587_2445400541203791872_o.jpg
 • 51568339_644815575953640_5615017123534340096_o.jpg
 • 51652427_644816172620247_6378252272530358272_o.jpg
 • 51775686_644815942620270_7835009272713838592_o.jpg
 • 51807888_644815379286993_2883514641646878720_o.jpg
 • 51835752_644815482620316_3791927493498241024_o.jpg
 • 51933358_644816522620212_6373434504635219968_o.jpg
 • 52151422_644815312620333_909795530672963584_o.jpg
 • 52372919_644815235953674_8955318643965558784_o.jpg
 • 52387532_644816375953560_2739012532852228096_o.jpg
 • 52407192_644815859286945_2524372774890242048_o.jpg
 • 52583874_644815692620295_3750124933288558592_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019