วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบูรณาการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล อาทิ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.) และนำไปวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล Big data ด้านการเกษตร ซึ่งจะทำให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่และสร้างฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเอกภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

 • 44958799_584554948646370_3298115415347036160_o.jpg
 • 44981061_584554075313124_469770990121910272_o.jpg
 • 44998618_584554771979721_8650074751303155712_o.jpg
 • 45001823_584555005313031_2944453299794870272_o.jpg
 • 45043763_584554838646381_2407887339062820864_o.jpg
 • 45054100_584554171979781_1373395674992738304_o.jpg
 • 45066608_584555128646352_1623253391687811072_o.jpg
 • 45077214_584555061979692_7462686099786170368_o.jpg
 • 45079306_584554268646438_3818438307981819904_o.jpg
 • 45092021_584554351979763_570038968742051840_o.jpg
 • 45094352_584554688646396_3903691862619193344_o.jpg
 • 45108641_584554881979710_4872710233480232960_o.jpg
 • 45109444_584554615313070_7254440538810613760_o.jpg
 • 45123587_584554491979749_6797348416700547072_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018