นายประสงค์​ ประไพ​ตระกูล​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ เปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2561 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายประสงค์​  ประไพ​ตระกูล​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ เป็น​ประธาน​เปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2561 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอแนวทางสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งของแต่ละเขต รวมทั้งส่วนกลาง ในลักษณะของการจัดตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดการเรียนรู้และได้แนวทางการพัฒนาต่อยอดในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่ตนรับผิดชอบให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน ศดปช. ในปี 2562 ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ในฐานะที่เป็นหน่วยบริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชนต่อไป 

 • DSC_0180-2.jpg
 • DSC_0183-2.jpg
 • DSC_0184-2.jpg
 • DSC_0185-2.jpg
 • DSC_0191-2.jpg
 • DSC_0193-2.jpg
 • DSC_0195-2.jpg
 • DSC_0197-2.jpg
 • DSC_0200-2.jpg
 • DSC_0201-2.jpg
 • DSC_0206-2.jpg
 • DSC_0212-2.jpg
 • DSC_0214-2.jpg
 • DSC_0215-2.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/07/2018