นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับ ยุวเกษตรกร จากต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุม The 3rd Asia 4-H network conference ณ โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ยุวเกษตรกรต่างชาติตะลึง ไทยจัดบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ในการประชุม The 3rd Asia 4-H Network Conference ณ จังหวัดเชียงใหม่

*********************

นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับ ยุวเกษตรกร จากต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุม The 3rd Asia 4-H network conference ณ โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ซึ่ง ยุวเกษตรกรจากต่างชาติให้ความสนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติ กันมาแต่ช้านาน ที่ทำให้เกิดความผูกพันธ์ รักและสามัคคีกัน เกิดความรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทยที่ปฏิบัติและเผยแพร่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเชื่อกันว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ดีขึ้น ช่วยให้มีพลังและเกิดความเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคร้ายๆให้ผ่านพ้นไปได้ อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยความราบรื่น ดังนั้นกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญจึงเป็นการแสดงถึงการต้อนรับ การให้ความรัก การให้กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ และที่สำคัญมีไมตรีที่ดีให้แก่กันและกัน และสิ่งที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ยิน

  • 74496757_823155378119658_1396431800804311040_o.jpg
  • 75576339_823155658119630_2002593656413880320_o.jpg
  • 77001646_823154298119766_7083737355688869888_o.jpg
  • 77391559_823153578119838_1426606256751116288_o.jpg
  • 78179985_823153988119797_1313796299316789248_o.jpg
  • 78458406_823154168119779_4024176600193957888_o.jpg
  • 78681416_823154088119787_8219858515896827904_o.jpg
  • 78770546_823155498119646_4755054827086544896_o.jpg
  • 78839964_823153491453180_405120831690113024_o.jpg
  • 78944321_823153371453192_520984034130526208_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019