นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงผลการดำเนินการป้อนกันกำจัดหนอนหัวดำ เป็นไรตามขั้นตอนของระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงผลการดำเนินการป้อนกันกำจัดหนอนหัวดำ เป็นไรตามขั้นตอนของระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 • DSC_8988.JPG
 • DSC_9004.JPG
 • DSC_9006.JPG
 • DSC_9022.JPG
 • DSC_9025.JPG
 • DSC_9029.JPG
 • DSC_8997.JPG
 • DSC_9009.JPG
 • DSC_9010.JPG
 • DSC_9044.JPG
 • DSC_9066.JPG
 • DSC_9077.JPG
 • DSC_9110.JPG
 • DSC_9113.JPG
 • DSC_9132.JPG
 • DSC_9128.JPG
 • DSC_9130.JPG
 • DSC_9135.JPG
 • DSC_9135.JPG
 • DSC_9140.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/06/2017