นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ที่ห้องประชุมกรมฯ 4/1-4/2 เพื่อพิจารณาการวางผัง รูปแบบ รายละเอียดการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ในงานเกษตรไทยก้าวหน้าฯ

1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ที่ห้องประชุมกรมฯ 4/1-4/2 เพื่อพิจารณาการวางผัง รูปแบบ รายละเอียดการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ในงานเกษตรไทยก้าวหน้าฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 26 หน่วยงาน (45 บูท) เข้าร่วมประชุม

  • S__6013167.jpg
  • S__6013168.jpg
  • S__6013169.jpg
  • S__6013170.jpg
  • S__6013171.jpg
  • S__6013172.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/08/2017