นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรับฟังแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงบ่ายได้ประชุมหารือเรื่องการใช้เทคโนโลยีการบริหารภาคการเกษตรร่วมกับสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

วันนี้ (19 มกราคม 2561) นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรับฟังแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการทำงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อมาในช่วงบ่ายได้ประชุมหารือเรื่องการใช้เทคโนโลยีการบริหารภาคการเกษตรร่วมกับสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนการบริการข้อมูลและอุปกรณ์ด้านการค้าและ Precision Farming ระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งหารือประเด็นสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • IMG_5390.JPG
  • S__15507478.jpg
  • S__15507482.jpg
  • IMG_5388.JPG
  • IMG_5395.JPG
  • S__15507466.jpg
  • S__15507477.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/01/2018