วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 79773807_847789485656247_3777348098162950144_o.jpg
  • 79929673_847790232322839_1391209902256422912_o.jpg
  • 79932499_847789325656263_2155833717258452992_o.jpg
  • 79946084_847789872322875_6222903666211291136_o.jpg
  • 80467003_847789378989591_4686579119809363968_o.jpg
  • 81122293_847789478989581_7289802602286415872_o.jpg
  • 81226847_847789802322882_3195227270453133312_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2019