ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวโน้มมาตรฐานโลกที่ไทยต้องเผชิญหน้า”

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวโน้มมาตรฐานโลกที่ไทยต้องเผชิญหน้า” ภายในงานมหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน  พร้อมพบปะ เยี่ยมชมบูธของเกษตรกรที่นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าที่ได้รับมาตรฐาน GAP มาร่วมออกร้านจำหน่ายภายในงานฯ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017