พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2560

11 สิงหาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2560และตรวจเยี่ยมโครงการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานชุมชน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 • IMG_1028.JPG
 • IMG_1029.JPG
 • IMG_1031.JPG
 • IMG_1032.JPG
 • IMG_1034.JPG
 • IMG_1035.JPG
 • IMG_1036.JPG
 • IMG_1037.JPG
 • IMG_1038.JPG
 • IMG_1039.JPG
 • IMG_1040.JPG
 • IMG_1041.JPG
 • IMG_1042.JPG
 • IMG_1043.JPG
 • IMG_1044.JPG
 • IMG_1045.JPG
 • IMG_1046.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/08/2017