นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

     26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานอย่างโปร่งใส ด้วยการให้ประชาชน สามารถร่วมตรวจสอบ/ตรวจรับงานได้ ในเรื่องการจ่ายเงิน ให้ดำเนินการผ่านธนาคารเท่านั้น และในเรื่องการจัดอบรม ให้ตรวจสอบรายชื่ออย่างระมัดระวัง ไม่ให้มีการใช้ชื่อซ้ำซ้อน เพื่อป้องกันการร้องเรียนในภายหลัง 
2.การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (อุทกภัย/ฝนทิ้งช่วง) ขอให้เกษตรจังหวัด/อำเภอ ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังโรคและศัตรูพืชระบาด ลงไปแจ้งเตือนเกษตรกรก่อนเกิดปัญหา และหากเกิดปัญหาก็ให้รีบเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรให้ทันท่วงที
ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         และเวลา 15.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมพิจารณาการทำงาน การหาแนวทางการบริหารจัดการการตลาด การเตรียมการรับมือสถานการณ์ในอนาคตของพืชผลทางการเกษตร เพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรไทย ให้เกิดความยั่งยืนต่ออาชีพเกษตรกรรมในอนาคตได้ต่อไป โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝั่งภาครัฐบาล และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส สภาหอการค้าไทย เป็นประธานฝั่งภาคเอกชน ร่วมให้ข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

 

  • DSC_1738.jpg
  • DSC_1744.jpg
  • DSC_1747.jpg
  • DSC_1750.jpg
  • DSC_1751.jpg
  • DSC_1757.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/06/2018