ท่องเที่ยวเกษตรพืชสวนเชียงใหม่

ท่องเที่ยวเกษตรพืชสวนเชียงใหม่  ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) โดยนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่และนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯสรุปผลการดำเนินงานและนำชมจุดเรียนรู้ทางการเกษตร /กิจกรรมท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ /จุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย /sky walk จุด landmark ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยว พร้อมบริการประชาชน วันที่ 24 พค.61

ภาพ/ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  • 6547.jpg
  • 6548.jpg
  • 6549.jpg
  • 6550.jpg
  • 6551.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/05/2018