วันที่ 14 กันยายน 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านนาน้ำซำ

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านนาน้ำซำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ณ บ้านนาน้ำซำ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

 • DSC_2305.jpg
 • DSC_2308.jpg
 • DSC_2317.jpg
 • DSC_2320.jpg
 • DSC_2324.jpg
 • DSC_2329.jpg
 • DSC_2334.jpg
 • DSC_2340.jpg
 • DSC_2345.jpg
 • DSC_2347.jpg
 • DSC_2354.jpg
 • DSC_2360.jpg
 • DSC_2369.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/09/2017