วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกล (VDO conference)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกล (VDO conference) สร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเพิ่มศักยภาพและจำนวนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การประสานงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นต้น

  • 127649395_663370520999177_2519956064694835153_o.jpg
  • 127837632_663370324332530_9032827397662710813_o.jpg
  • 128085736_663370010999228_5237924924885145835_o.jpg
  • 128554469_663369887665907_5583246168973309123_o.jpg
  • 128688692_663370647665831_4859240717664204590_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020

 X