นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า) ครั้งที่ 5/2561

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า) ครั้งที่ 5/2561 โดยทำการรายงานในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการผลผลิตที่กำลังออกผลในช่วงเวลานี้ การจัดการด้านการตลาด ทั้งการบริโภคผลสดภายในประเทศและเพื่อการส่งออก รวมทั้งการวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตในปีหน้า อาทิ ลำไย ลองกอง มะพร้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่อคณะทำงาน ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • DSC_1772.JPG
  • DSC_1782.JPG
  • DSC_1775.JPG
  • DSC_1789.JPG
  • DSC_1784.JPG
  • DSC_1785.JPG
  • DSC_1786.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/06/2018