วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เดินหน้าโครงการ \"เมืองหลวงเกษตรปลอดภัย\" Uthaithani model โดยให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย สอดรับนโยบายยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

"เมืองหลวงเกษตรปลอดภัย" นำร่องที่อุทัยธานี สอดรับมติแบน 3 สาร

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เดินหน้าโครงการ "เมืองหลวงเกษตรปลอดภัย" Uthaithani model โดยให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย สอดรับนโยบายยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

ด้านนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หลังมีมติยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้เจ้าหน้าที่สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร และขับเคลื่อนให้เกษตรกรทำ GAP และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว

  • 73268921_1336138579897434_4502189727046172672_o.jpg
  • 74220221_1336137853230840_7789528777389768704_o.jpg
  • 74230453_1336138143230811_5979005268179025920_o.jpg
  • 74298877_1336137743230851_2418518697380413440_o.jpg
  • 74349814_1336138639897428_5704431251646054400_o.jpg
  • 74362772_1336137963230829_1688383426815590400_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019