นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะสื่อมวลชนร่วมดูกระบวนการผลิตผลไม้คุณภาพ (ทุเรียนและมังคุด) การคัดเลอกผลไม้คุณภาพ และการส่งออก รวมทั้งการดูวิธีการประมูลมังคุด ณ อำเภอเขาคิชฌกูฎ และ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  นำคณะสื่อมวลชนร่วมดูกระบวนการผลิตผลไม้คุณภาพ (ทุเรียนและมังคุด)  การคัดเลอกผลไม้คุณภาพ และการส่งออก รวมทั้งการดูวิธีการประมูลมังคุด ณ อำเภอเขาคิชฌกูฎ และ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 • DSC_7980.JPG
 • DSC_7986.JPG
 • DSC_7992.JPG
 • DSC_7743.JPG
 • DSC_7751.JPG
 • DSC_7757.JPG
 • DSC_7767.JPG
 • DSC_7775.JPG
 • DSC_7802.JPG
 • DSC_7867.JPG
 • DSC_7896.JPG
 • DSC_7961.JPG
 • DSC_7811.JPG
 • DSC_7814.JPG
 • DSC_7817.JPG
 • DSC_7977.JPG
 • DSC_7979.JPG
 • DSC_7989.JPG
 • DSC_8070.JPG
 • DSC_8076.JPG
 • DSC_8110.JPG
 • DSC_8104.JPG
 • DSC_8107.JPG
 • DSC_8111.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/06/2017