นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตลาดเกษตรกรของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตลาดเกษตรกรของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

สำหรับตลาดเกษตรกรของจังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 7 ตลาดเกษตรกรแบบถาวรของกรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่เปิดจำหน่ายอย่างถาวร เพื่อเป็นแหล่งรองรับสินค้าจากการดำเนินการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งรองรับสินค้าจากสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer

จากนั้นช่วงบ่าย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมสินค้าของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ ผักเหลียงปลารมควัน ส้มป่อยปลารมควัน หมูแดดเดียว กาแฟสุขใจ และร่วมเดินทางเข้าชมต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง อายุประมาณ 150 ปี ณ บ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งโครงการเกษตรอาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีด้วย

  • 65130540_1242044349306858_6900282917176475648_n.jpg
  • 65272137_1242044172640209_4816456151996563456_n.jpg
  • 65303535_1242044102640216_8572201307689975808_n.jpg
  • 65397521_1242044325973527_2807818772222574592_n.jpg
  • 65948519_1242044139306879_808556657515692032_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019