เกษตรฯนำโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเสริมทัพท่องเที่ยวฯ พาณิชย์ฯ กรมศิลปากร และหน่วยงานต่างๆร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 ตุลาคม 2019 ณ เมืองหยางซิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และบริการต่างๆของไทยที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน

ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรและบริการต่างๆของไทย

เกษตรฯนำโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเสริมทัพท่องเที่ยวฯ พาณิชย์ฯ กรมศิลปากร และหน่วยงานต่างๆร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 ตุลาคม 2019 ณ เมืองหยางซิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และบริการต่างๆของไทยที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงาน The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานแถลงข่าวด้วย นายกฤษฎา กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบของการสร้างบ้านไทยภาคกลางเป็นอาคารแสดงสินค้า Thailand Pavilion และล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์สวนไทย ภายใต้แนวคิด : The Green Way of Life, the Thai Way of Sufficiency ที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและเรียบง่าย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมที่ทีมประเทศไทย จัดขึ้นภายใน Thailand Pavilion แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) นิทรรศการแสดงสินค้าถาวร โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำเสนอภายใต้ธีม “Thailand Kitchen of the World: A True Source beyond Expectations” เป็นการจัดแสดงสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอาหารของ ผู้ประกอบการไทย ควบคู่กับการจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย พร้อมแจกชิมให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน 2) นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย โดย ททท. หลักร่วมกับ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) 3) นิทรรศการหมุนเวียน ภายใต้แนวคิด Quality of Thailand’s Seasonal Horticultural Products เป็นการแสดงความหลากหลายของพืชสวนไทยตามฤดูกาล สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน จะนำเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติที่กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกมา ประกอบด้วย แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer และ Young Smart Farmer
ในส่วนของ “สวนไทย” ได้นำเสนอในแนวคิด “ซุปเปอร์มาร์เก็ตรอบบ้าน” มีการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร การบริโภคในครัวเรือน และการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน

Beijing Expo 2019 จึงนับว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอาหารจากประเทศไทยมากขึ้น ตลอดจนแสดงศักยภาพและส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน

  • 57503204_1195200787324548_3918487260449734656_n.jpg
  • 57663973_1195200347324592_6771617490968510464_n.jpg
  • 58057740_1195200300657930_1331658290911772672_n.jpg
  • 58380083_1195200840657876_4672808131808460800_n.jpg
  • 58835344_1195200187324608_3842149735796310016_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019