นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ นายธนวรรษ เทียนสิน อัคราชทูต (ฝ่ายการเกษตร)สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม และนายพลกฤษณ์ อุ้ยตา อัคราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ

14 มีนาคม 2561 
9.00 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมด้วย นาง กุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผอ.กองแผนงาน,นาง ศุภลักษณ์ กลับน่วม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศตรูพืช,นางอุษา ทองแจ้ง ผู้อำนวยกาารกลุ่มวิเทศสัมพันธ์,นางสาวสุมนา มงคลสินธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
ให้การต้อนรับ นายธนวรรษ เทียนสิน อัคราชทูต (ฝ่ายการเกษตร)สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม และนายพลกฤษณ์ อุ้ยตา อัคราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก,ประสานงานโครงการต่างๆเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในอิตาลีและรัสเซีย ณ ห้องประชุมศุนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

 • DSC_6653.JPG
 • DSC_6620.JPG
 • DSC_6656.JPG
 • DSC_6632.JPG
 • DSC_6628.JPG
 • DSC_6643.JPG
 • DSC_6637.JPG
 • DSC_6636.JPG
 • DSC_6625.JPG
 • DSC_6630.JPG
 • DSC_6634.JPG
 • DSC_6642.JPG
 • DSC_6624.JPG
 • DSC_6645.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2018