วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ขอนแก่น พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสัมมนา

  • timeline_25600914_162906.jpg
  • timeline_25600914_162908.jpg
  • timeline_25600914_162910.jpg
  • timeline_25600914_162912.jpg
  • timeline_25600914_162914.jpg
  • timeline_25600914_162915.jpg
  • timeline_25600914_162917.jpg
  • timeline_25600914_162919.jpg
  • timeline_25600914_162920.jpg
  • timeline_25600914_162922.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/09/2017