วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 62262446_1229051553939471_2542782903096442880_n.jpg
  • 62262964_1229051117272848_1115479409944428544_n.jpg
  • 62325294_1229051023939524_8232773452491128832_n.jpg
  • 62394607_1229051670606126_7559319964843245568_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019