วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ุดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย แปลงฝึกหัดปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน การปรับปรุงดินพื้นที่แปลงนาและแปลงผัก การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมพระราชทานปลานิลจิตรลดา จำนวน 90,000 ตัว ลงสู่สระน้ำโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จากนั้นเสด็จไปยัง ฟาร์มทดลองเลี้ยงเป็ดและไก่ ภายในพื้นที่โครงการฯ ทอดพระเนตรการทดลองเลี้ยงเป็ดเทศ และไก่พื้นบ้าน และทรงปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 พร้อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 150 ชุด ได้แก่ บวบหอม 50 ชุด มะละกอแขกดำ 50 ชุด และน้ำเต้าหยดน้ำ 50 ชุด จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าว และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเกษตรเครือข่าย พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารพันธุ์ดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ุดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย แปลงฝึกหัดปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน การปรับปรุงดินพื้นที่แปลงนาและแปลงผัก การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมพระราชทานปลานิลจิตรลดา จำนวน 90,000 ตัว ลงสู่สระน้ำโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จากนั้นเสด็จไปยัง ฟาร์มทดลองเลี้ยงเป็ดและไก่ ภายในพื้นที่โครงการฯ ทอดพระเนตรการทดลองเลี้ยงเป็ดเทศ และไก่พื้นบ้าน และทรงปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 พร้อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 150 ชุด ได้แก่ บวบหอม 50 ชุด มะละกอแขกดำ 50 ชุด และน้ำเต้าหยดน้ำ 50 ชุด จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าว และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเกษตรเครือข่าย พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารพันธุ์ดี

  • 73312682_1347229265455032_5471813842914770944_n.jpg
  • 73460674_1347229298788362_8336179866793672704_n.jpg
  • 74670665_1347229322121693_5343251036360409088_n.jpg
  • 75264905_1347229358788356_6567193291245223936_n.jpg
  • 75362433_1347229182121707_3407675955144032256_n.jpg
  • 75402225_1347229235455035_6981165066984882176_n.jpg
  • 75521736_1347229172121708_2417672331125063680_n.jpg
  • 76647939_1347229215455037_9002642960159866880_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/11/2019