กระทรวงเกษตรและสหรณ์ จับมือ แม็คโคร ลงนามตกลงความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ เน้นคุณภาพ สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ และวางแผนการตลาด ยกระดับเกษตรกร ใช้หลักตลาดนำการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

เกษตรกรแปลงใหญ่ จับตลาดพรีเมี่ยม จับมือแม็คโคร ลุยพัฒนาเกษตรกร อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>>

https://secreta.doae.go.th/?p=5483

  • 1234.jpg
  • 2345.jpg
  • 5678.jpg
  • 6549.jpg
  • 102813638_544807622855468_8596988173840547840_o-1536x1024.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/06/2020