วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม \"การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่\" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้มอบนโยบายและแนวทางในการทำงานตลอดจนการเตรียมพร้อมก่อนการทำงาน การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ บุคคลเป้าหมายในการฝึกอบรมปฐมนิเทศครั้งนี้ เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 176 คน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 1 คน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 คน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 คน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) จำนวน 28 คน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 209 คน

 • 50095588_636417976793400_7778734622631788544_n.jpg
 • 50879320_636417726793425_1117880631670341632_n.jpg
 • 50889773_636417803460084_4320298600794947584_n.jpg
 • 50903693_636418163460048_6078709167269347328_n.jpg
 • 50905808_636418103460054_263821819310505984_n.jpg
 • 51103757_636418116793386_4062663342571913216_n.jpg
 • 51107869_636417706793427_3957341128042217472_n.jpg
 • 51126578_636418243460040_4251754178335997952_n.jpg
 • 51163560_636417776793420_7490214903123279872_n.jpg
 • 51174846_636417723460092_1212002731133239296_n.jpg
 • 51186478_636417790126752_1361072786755289088_n.jpg
 • 51218492_636417850126746_2836370907352530944_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2019