นายสำราญ สาราบรรณ์. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหาแนวทางการเตรียมการบริหารจัดการและสถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2561

 นายสำราญ  สาราบรรณ์. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส  โดยหาแนวทางการเตรียมการบริหารจัดการและสถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2561 รวมทั้ง ธ.ก.ส. ในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ และพร้อมเรียนเชิญ ท่านลักษณ์. วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลความสำเร็จจากการดำเนินการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • DSC_2963.JPG
  • DSC_2968.JPG
  • DSC_2939.JPG
  • DSC_2965.JPG
  • DSC_2966.JPG
  • DSC_2936.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/07/2018