วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดงานเพื่อเตรียมจัดงานระดับโลก The 3rd Asia 4-H Network Conference ณ ห้องประชุมการส่งเสริมการเกษตร โดยการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด \"Great Bonding of Youth Power สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังยุวเกษตรกร\" ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

เกษตรฯ เตรียมจัดงานระดับโลก The 3rd Asia 4-H Network Conference

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดงานเพื่อเตรียมจัดงานระดับโลก The 3rd Asia 4-H Network Conference ณ ห้องประชุมการส่งเสริมการเกษตร โดยการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "Great Bonding of Youth Power สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังยุวเกษตรกร" ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายยุวเกษตรกร (4-H) ของภูมิภาคเอเชีย และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย 4-H เอเชีย สู่ 4-H โลก และส่งเสริมการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนแบ่งปันนวัตกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างยุวเกษตรกร แต่ละประเทศ

ขณะนี้ มีการตอบรับจากเครือข่าย 4-H แล้ว จำนวน 100 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ แกมเบีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เนปาล อินโดนีเซีย ไต้หวัน

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเลี้ยงต้อนรับ 4-H จากทั่วโลก ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

  • 74643571_1339886112856014_4692687997823352832_o.jpg
  • 74693563_1339886306189328_7170095331101638656_o.jpg
  • 74718046_1339886242856001_7207106777983221760_o.jpg
  • 75439427_1339886499522642_167165053487808512_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/11/2019