นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ เป็นประธานพิธีเปิด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4 ปี 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ ๕๘ และ ๕๙ โครงการผลิตและขยายพันธุ์กล้วยหอมทองคาเวนดิช เพื่อการส่งออก ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

              เวลา 14.30 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4 ปี 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และได้กล่าวให้โอวาสการทำงานร่วมเป็นทีม การใช้ชีวิตไม่ให้ประมาท การมีความสมมัคคีกับเพื่อนร่วมงาน แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู

 • timeline_25600823_130336.jpg
 • timeline_25600823_130338.jpg
 • timeline_25600823_130342.jpg
 • timeline_25600823_130344.jpg
 • timeline_25600823_130347.jpg
 • timeline_25600823_130353.jpg
 • timeline_25600823_130356.jpg
 • timeline_25600823_130402.jpg
 • timeline_25600823_130409.jpg
 • timeline_25600823_130412.jpg
 • timeline_25600823_130421.jpg
 • timeline_25600823_130423.jpg
 • timeline_25600823_130425.jpg
 • timeline_25600823_130428.jpg
 • timeline_25600823_150747.jpg
 • timeline_25600823_150749.jpg
 • timeline_25600823_150751.jpg
 • timeline_25600823_150752.jpg
 • timeline_25600823_150754.jpg
 • timeline_25600823_150757.jpg
 • timeline_25600823_150759.jpg
 • timeline_25600823_150800.jpg
 • timeline_25600823_150802.jpg
 • timeline_25600823_150804.jpg
 • timeline_25600823_150813.jpg
 • timeline_25600823_150815.jpg
 • timeline_25600823_150915.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/09/2017