นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพด ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพด ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของกรมส่งเสริมการเกษตรในการใช้เทคโนโลยีช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อต้อนรับการดูงานจากคณะผู้แทนจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH) ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ร่วมถึงประชุมเตรียมงาน Agritechnica Asia ที่จะขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมนี้ โดยมีผู้บริหารและตัวแทนกอง/ สำนัก ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • IMG_5102.JPG
 • IMG_5104.jpg
 • IMG_5114.jpg
 • IMG_5120.jpg
 • IMG_5112.JPG
 • IMG_5094.JPG
 • IMG_5097.JPG
 • IMG_5109.JPG
 • IMG_5098.JPG
 • IMG_5107.JPG
 • IMG_5108.JPG
 • IMG_5093.JPG
 • IMG_5099.JPG
 • IMG_5105.JPG
 • IMG_5106.JPG
 • IMG_5126.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/03/2018