ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 125 ปี (1เมษายน)

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 125 ปี (1เมษายน) โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017